Menu Zamknij

Kontakt​

MKTronic Sp. z o.o.
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa

info@mktronic.pl
tel: +48 782 262 415

NIP: 521-384-56-75
KRS: 757145
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy: 15 000 zł