Menu Zamknij

Oferta MKTronic

Projektowanie systemów elektronicznych

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem układów elektronicznych. Możemy pomóc w przygotowaniu specyfikacji funkcjonalnej i technicznej projektu oraz doprecyzowaniu pomysłu pod względem technicznym. W ramach naszej pracy wykonujemy:
Projektowanie schematu elektrycznego,
Projektowanie obwodu drukowanego (PCB) na podstawie schematów opracowanych przez nas lub dostarczonych przez Klienta,
Tworzenie dokumentacji produkcyjną.

Tworzenie oprogramowania układowego

Praktycznie każde urządzenie elektroniczne wymaga swojego sterownika. Piszemy oprogramowanie dla swoich projektów, ale również dla urządzeń dostarczonych przez Klienta.

Prototypowanie i testowanie urządzeń
weryfikacja techniczna

W przypadku pomysłów, które wymagają uprzedniej weryfikacji przeprowadzamy usługę prototypowania. Ma ona na celu weryfikację pomysłu oraz projektu technicznego. Działania wykonujemy możliwie szybko oraz efektywnie kosztowo

Tworzenie aplikacji mobilnych i oprogramowania PC

Aby urządzenia były w pełni funkcjonalne zazwyczaj należy dodać do nich albo aplikację mobilną lub oprogramowanie PC. Możemy przygotować zarówno dla naszych urządzeń lub wcześniej istniejących:
Aplikacje mobilne na urządzenia z systemem Android.
Usługi chmurowe.
Klasyczne aplikacje na komputery PC

Usługi dodatkowe

Przygotowanie do certyfikacji

Przygotowanie dokumentacji do badań CE i pokrewnych
Reprezentacja Klienta w jednostkach akredytowanych dokonujących pomiarów

Produkcja i montaż

Produkcja prototypowa oraz nadzór nad montażem seryjnym